Winnaars Duurzaamheidsprijs bekend!

Tijdens de finale op 10 maart in de Woeste Wieven zijn de winnaars bekend gemaakt van de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente 2018-2019. Hieronder ziet u wie de winnaars zijn van de jury- en publieksprijzen. Wij willen alle winnaars feliciteren en alle inzenders bedanken voor hun inzet en betrokkenheid! Klik hier om alle inzendingen na te lezen

Bekijk hier de winnaars!

Winnaars

2017 - 2018 volwassenen

1e prijs

1e prijs

Gerard ter Hofte, Markelo

Hof van Plastic

Het idee is om het opruimen en hergebruiken van plastic afval te stimuleren door het maken van een recyclemachine. Men levert te recyclen kunststoffen in en vervolgens kan je daar met de recylclemachine producten, waarde of tegoed voor de club/vereniging/goed doel voor terug krijgen. Doordat het kunststof geen afval is, maar een grondstof, krijgt het afval waarde. Hof van Plastic wil met de recylcemachine bijdragen aan bewustwording en waardering van deze grondstoffen.

2e prijs

2e prijs

Alberta Groteboer, Goor

Biodiversiteit 't Gijmink

In 't Gijmink zijn veel voor- en achtertuinen en openbare ruimtes afgegraven voor asbestsanering. Met de asbest is ook het groene van 't Gijmink verdwenen met als gevolg minder biodiversiteit, meer hittestress en meer omgevingslawaai. Het idee is om de leefomgeving te verbeteren, bomen aan te planten, hittestress aan te pakken, wateroverlast tegen te gaan en meer biodiversiteit in de wijk te brengen. Dit onder het mom van 'asbest eruit, biodiversiteit erin'.

3e prijs

3e prijs

Mignon Sanchez, Delden

Platform GreEn BIKES Twente

Het doel is mensen anders te laten denken over mobiliteit met drie drijfveren: bijdragen aan een gezonde levensstijl, minder CO2-uitstoot tijdens persoonlijk vervoer en het ontzien van het wegennetwerk. Het idee is om een platform te starten van aanbieders van groene (high power) elektrische fietsen, zodat mensen snel, gezond en zonder file op hun bestemming komen met schoon vervoer. Gebruikers betalen alleen wanneer ze de fiets ook daadwerkelijk gebruiken. Zij zijn flexibel in hun manier van vervoer en hebben bovendien geen gedoe met onderhoud. Zo maken mensen sneller de overweging om de high power elektrische fiets te nemen voor reisdoelen binnen de 30km.

2017 - 2018 jongeren

1e prijs

1e prijs

Sjoerd Verburg, Delden

Duurzame Eschmolen

Al een tijd wordt gewerkt aan het idee om de oude Eschmolen terug te bouwen op zijn oorspronkelijke plek. Sjoerds idee is om de molen met zijn tijd mee te laten gaan door de molen te verduurzamen: de wieken als windturbine en de kap van zonnecellen. Daarnaast zit de duurzaamheid in de cultuurhistorische waarde en kan de molen een educatief ontmoetingscentrum zijn voor jong en oud waardoor oude ideeen en ambachten blijven bestaan.

Gedeelde 2e prijs

Gedeelde 2e prijs

Groep 7/8 van OBS Stokkum
Rinse Borre e.a. namens Twickel College Delden

Schoolkas van Groep 7/8 OBS Stokkum

OBS Stokkum heeft het 'gezonde school'-vignet en is al bezig om op verschillende manieren met de kinderen liefde, waarde en respect bij te brengen voor de grond en wat de grond kan bieden. In de bestaande bloembakken op het schoolplein wordt nu al van alles gepoot, gezaaid en verzorgd. Ze willen de tuintjes graag verder uitzetten met de aanschaf van een kas om zelf te kunnen zaaien en poten.


Grondwaterpomp van Rinse Borre e.a.

Op het Twickel College is een schooltuin, hier wordt ook drinkwater voor gebruikt. Scholieren hebben het idee opgevat om een grondwaterpomp te plaatsen waarmee het gebruik van drinkwater voor de schooltuin wordt verminderd.

3e prijs

3e prijs

Brenan Beverdam en Pim Brummelhuis namens Twickel College Delden

Promotie van Ecosia zoekmachine

Ecosia is een zoekmachine die per zoekopdracht namens de zoeker gratis ergens in de wereld een boom plant. Het gebruik van de zoekmachine is kosteloos. De zoekmachine werkt hetzelfde als Google, je moet het alleen gebruiken!

2017 - 2018 publieksprijs

1e prijs

1e prijs

Groep 7/8 van OBS Stokkum

Schoolkas

Naast het winnen van de tweede prijs bij de juryprijzen heeft Groep 7/8 van OBS Stokkum ook de publieksprijs in ontvangst mogen nemen met het idee van de Schoolkas!